και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην γραφων σοι καινην αλλα ην ειχομεν απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους

And now I beseech thee lady not as though I wrote a new commandment unto thee but that which we had from the beginning that we love one another

και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην γραφων σοι καινην αλλα ην ειχομεν απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους

και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην {VAR1: γραφω } {VAR2: γραφων } σοι καινην αλλα ην ειχομεν απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους

και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην καινην γραφων σοι αλλα ην ειχαμεν απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους

και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην {VAR1: γραφων σοι καινην } {VAR2: καινην γραφων σοι } αλλα ην ειχομεν απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους


BibleBrowser.com