And the high places that were before Jerusalem which were on the right hand of the mount of corruption which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the abomination of the Zidonians and for Chemosh the abomination of the Moabites and for Milcom the abomination of the children of Ammon did the king defile

יג ואת הבמות אשר על פני ירושלם אשר מימין להר המשחית אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני עמון--טמא המלך

ואת־הבמות אשר ׀ על־פני ירושלם אשר מימין להר־המשחית אשר בנה שלמה מלך־ישראל לעשתרת ׀ שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני־עמון טמא המלך

וְֽאֶת־הַבָּמֹות אֲשֶׁר ׀ עַל־פְּנֵי יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר מִימִין לְהַר־הַמַּשְׁחִית אֲשֶׁר בָּנָה שְׁלֹמֹה מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל לְעַשְׁתֹּרֶת ׀ שִׁקֻּץ צִידֹנִים וְלִכְמֹושׁ שִׁקֻּץ מֹואָב וּלְמִלְכֹּם תֹּועֲבַת בְּנֵֽי־עַמֹּון טִמֵּא הַמֶּֽלֶךְ׃

ואת הבמות אשר על פני ירושלם אשר מימין להר המשחית אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני עמון טמא המלך׃


BibleBrowser.com