εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην

And to godliness brotherly kindness and to brotherly kindness charity

εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην

εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην

εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην

εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην


BibleBrowser.com