καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει

Nevertheless we according to his promise look for new heavens and a new earth wherein +__ dwelleth righteousness

καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει

καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει

καινους δε ουρανους και καινην γην κατα τα επαγγελματα αυτου προσδοκωμεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει

καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει


BibleBrowser.com