δι ων ο τοτε κοσμος υδατι κατακλυσθεις απωλετο

Whereby +__ the world that then was being overflowed with water perished

δι ων ο τοτε κοσμος υδατι κατακλυσθεις απωλετο

δι ων ο τοτε κοσμος υδατι κατακλυσθεις απωλετο

δι ων ο τοτε κοσμος υδατι κατακλυσθεις απωλετο

δι ων ο τοτε κοσμος υδατι κατακλυσθεις απωλετο


BibleBrowser.com