εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος εθνων

Whereunto +__ I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles

εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος εθνων

εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος εθνων

εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος

εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος


BibleBrowser.com