την καλην παραθηκην φυλαξον δια πνευματος αγιου του ενοικουντος εν ημιν

That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us

την καλην παραθηκην φυλαξον δια πνευματος αγιου του ενοικουντος εν ημιν

την καλην παρακαταθηκην φυλαξον δια πνευματος αγιου του ενοικουντος εν ημιν

την καλην παραθηκην φυλαξον δια πνευματος αγιου του ενοικουντος εν ημιν

την καλην παραθηκην φυλαξον δια πνευματος αγιου του ενοικουντος εν ημιν


BibleBrowser.com