αλλα γενομενος εν ρωμη σπουδαιοτερον εζητησεν με και ευρεν

But when he was in Rome he sought me out very diligently and found me

αλλα γενομενος εν ρωμη σπουδαιοτερον εζητησεν με και ευρεν

αλλα γενομενος εν ρωμη σπουδαιοτερον εζητησεν με και ευρεν

αλλα γενομενος εν ρωμη σπουδαιως εζητησεν με και ευρεν

αλλα γενομενος εν ρωμη σπουδαιως εζητησεν με και ευρεν


BibleBrowser.com