συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου

Thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus

συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου

συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου

συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου

συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου


BibleBrowser.com