πιστος ο λογος ει γαρ συναπεθανομεν και συζησομεν

It is a faithful saying For if we be dead with him we shall also live with him

πιστος ο λογος ει γαρ συναπεθανομεν και συζησομεν

πιστος ο λογος ει γαρ συναπεθανομεν και συζησομεν

πιστος ο λογος ει γαρ συναπεθανομεν και συζησομεν

πιστος ο λογος ει γαρ συναπεθανομεν και συζησομεν


BibleBrowser.com