ει απιστουμεν εκεινος πιστος μενει αρνησασθαι εαυτον ου δυναται

If we believe not yet he abideth faithful he cannot +__ deny himself

ει απιστουμεν εκεινος πιστος μενει αρνησασθαι εαυτον ου δυναται

ει απιστουμεν εκεινος πιστος μενει αρνησασθαι εαυτον ου δυναται

ει απιστουμεν εκεινος πιστος μενει αρνησασθαι γαρ εαυτον ου δυναται

ει απιστουμεν εκεινος πιστος μενει αρνησασθαι γαρ εαυτον ου δυναται


BibleBrowser.com