συ ουν κακοπαθησον ως καλος στρατιωτης ιησου χριστου

Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ

συ ουν κακοπαθησον ως καλος στρατιωτης ιησου χριστου

συ ουν κακοπαθησον ως καλος στρατιωτης ιησου χριστου

συνκακοπαθησον ως καλος στρατιωτης χριστου ιησου

συγκακοπαθησον ως καλος στρατιωτης χριστου ιησου


BibleBrowser.com