εαν δε και αθλη τις ου στεφανουται εαν μη νομιμως αθληση

And if a man also strive for masteries yet is he not crowned except he strive lawfully

εαν δε και αθλη τις ου στεφανουται εαν μη νομιμως αθληση

εαν δε και αθλη τις ου στεφανουται εαν μη νομιμως αθληση

εαν δε και αθλη τις ου στεφανουται εαν μη νομιμως αθληση

εαν δε και αθλη τις ου στεφανουται εαν μη νομιμως αθληση


BibleBrowser.com