τον κοπιωντα γεωργον δει πρωτον-- adjective: accusative singular masculineτων" target="_self">
The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits

τον κοπιωντα γεωργον δει πρωτον των καρπων μεταλαμβανειν

τον κοπιωντα γεωργον δει πρωτον των καρπων μεταλαμβανειν

τον κοπιωντα γεωργον δει πρωτον των καρπων μεταλαμβανειν

τον κοπιωντα γεωργον δει πρωτον των καρπων μεταλαμβανειν


BibleBrowser.com