νοει α λεγω δωη γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν

Consider what I say and the Lord give thee understanding in all things

νοει α λεγω δωη γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν

νοει α λεγω δωη γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν

νοει ο λεγω δωσει γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν

νοει ο λεγω δωσει γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν


BibleBrowser.com