ινα αρτιος η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος

That the man of God may be perfect throughly furnished unto all good works

ινα αρτιος η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος

ινα αρτιος η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος

ινα αρτιος η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος

ινα αρτιος η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος


BibleBrowser.com