αστοργοι ασπονδοι διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι

Without natural affection trucebreakers false. accusers incontinent fierce despisers of those that are good

αστοργοι ασπονδοι διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι

αστοργοι ασπονδοι διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι

αστοργοι ασπονδοι διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι

αστοργοι ασπονδοι διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι


BibleBrowser.com