προδοται προπετεις τετυφωμενοι φιληδονοι μαλλον η φιλοθεοι

Traitors heady highminded lovers of pleasures more than lovers of God

προδοται προπετεις τετυφωμενοι φιληδονοι μαλλον η φιλοθεοι

προδοται προπετεις τετυφωμενοι φιληδονοι μαλλον η φιλοθεοι

προδοται προπετεις τετυφωμενοι φιληδονοι μαλλον η φιλοθεοι

προδοται προπετεις τετυφωμενοι φιληδονοι μαλλον η φιλοθεοι


BibleBrowser.com