εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι συμπαρεγενετο αλλα παντες με εγκατελιπον μη αυτοις λογισθειη

At my first answer no man stood with me but all men forsook me I pray God that it may not be laid to their charge

εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι συμπαρεγενετο αλλα παντες με εγκατελιπον μη αυτοις λογισθειη

εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι συμπαρεγενετο αλλα παντες με εγκατελιπον μη αυτοις λογισθειη

εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι παρεγενετο αλλα παντες με εγκατελιπον μη αυτοις λογισθειη

εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι παρεγενετο αλλα παντες με {VAR1: εγκατελειπον } {VAR2: εγκατελιπον } μη αυτοις λογισθειη


BibleBrowser.com