εραστος εμεινεν εν κορινθω τροφιμον δε απελιπον εν μιλητω ασθενουντα

Erastus abode at Corinth but Trophimus have I left at Miletum sick

εραστος εμεινεν εν κορινθω τροφιμον δε απελιπον εν μιλητω ασθενουντα

εραστος εμεινεν εν κορινθω τροφιμον δε απελιπον εν μιλητω ασθενουντα

εραστος εμεινεν εν κορινθω τροφιμον δε απελιπον εν μιλητω ασθενουντα

εραστος εμεινεν εν κορινθω τροφιμον δε {VAR1: απελειπον } {VAR2: απελιπον } εν μιλητω ασθενουντα


BibleBrowser.com