τον αγωνα τον καλον ηγωνισμαι τον δρομον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα

I have fought a good fight I have finished my course I have kept the faith

τον αγωνα τον καλον ηγωνισμαι τον δρομον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα

τον αγωνα τον καλον ηγωνισμαι τον δρομον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα

τον καλον αγωνα ηγωνισμαι τον δρομον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα

τον καλον αγωνα ηγωνισμαι τον δρομον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα


BibleBrowser.com