ελπιζω δε ευθεως ιδειν σε και στομα προς στομα λαλησομεν ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι φιλοι ασπαζου τους φιλους κατ ονομα

But I trust I shall shortly see thee and we shall speak face to face Peace be to thee Our friends salute thee Greet the friends by name

ελπιζω δε ευθεως ιδειν σε και στομα προς στομα λαλησομεν ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι φιλοι ασπαζου τους φιλους κατ ονομα

ελπιζω δε ευθεως ιδειν σε και στομα προς στομα λαλησομεν [1:15] ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι φιλοι ασπαζου τους φιλους κατ ονομα

ελπιζω δε ευθεως σε ιδειν και στομα προς στομα λαλησομεν [1:15] ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι φιλοι ασπαζου τους φιλους κατ ονομαασπαζεται σε τα τεκνα της αδελφης σου της εκλεκτης

ελπιζω δε ευθεως σε ιδειν και στομα προς στομα λαλησομεν [1:15] ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι φιλοι ασπαζου τους φιλους κατ ονομα


BibleBrowser.com