μειζοτεραν τουτων ουκ εχω χαραν ινα ακουω τα εμα τεκνα εν αληθεια περιπατουντα

I have no greater +__ joy than to hear that my children walk in truth

μειζοτεραν τουτων ουκ εχω χαραν ινα ακουω τα εμα τεκνα εν αληθεια περιπατουντα

μειζοτεραν τουτων ουκ εχω χαραν ινα ακουω τα εμα τεκνα εν αληθεια περιπατουντα

μειζοτεραν τουτων ουκ εχω χαραν ινα ακουω τα εμα τεκνα εν τη αληθεια περιπατουντα

μειζοτεραν τουτων ουκ εχω {VAR1: χαριν } {VAR2: χαραν } ινα ακουω τα εμα τεκνα εν τη αληθεια περιπατουντα


BibleBrowser.com