τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεληφθη το σκευος εις τον ουρανον

This was done thrice +__ and the vessel was received up again into heaven

τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεληφθη το σκευος εις τον ουρανον

τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεληφθη το σκευος εις τον ουρανον

τουτο δε εγενετο επι τρις και ευθυς ανελημφθη το σκευος εις τον ουρανον

τουτο δε εγενετο επι τρις και ευθυς ανελημφθη το σκευος εις τον ουρανον


BibleBrowser.com