του δε πετρου διενθυμουμενου περι του οραματος ειπεν αυτω το πνευμα ιδου ανδρες ζητουσιν σε

While Peter thought on the vision the Spirit said unto him Behold three men seek thee

του δε πετρου διενθυμουμενου περι του οραματος ειπεν αυτω το πνευμα ιδου ανδρες ζητουσιν σε

του δε πετρου ενθυμουμενου περι του οραματος ειπεν αυτω το πνευμα ιδου ανδρες τρεις ζητουσιν σε

του δε πετρου διενθυμουμενου περι του οραματος ειπεν το πνευμα αυτω ιδου ανδρες ζητουντες σε

του δε πετρου διενθυμουμενου περι του οραματος ειπεν {VAR2: [αυτω] } το πνευμα ιδου ανδρες {VAR1: δυο } {VAR2: τρεις } ζητουντες σε


BibleBrowser.com