και συνομιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτας πολλους

And as he talked with him he went in and found many that were come together

και συνομιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτας πολλους

και συνομιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτας πολλους

και συνομιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτας πολλους

και συνομιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτας πολλους


BibleBrowser.com