τουτον ο θεος ηγειρεν τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτον εμφανη γενεσθαι

Him God raised up the third day and shewed him openly +__

τουτον ο θεος ηγειρεν τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτον εμφανη γενεσθαι

τουτον ο θεος ηγειρεν τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτον εμφανη γενεσθαι

τουτον ο θεος ηγειρεν εν τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτον εμφανη γενεσθαι

τουτον ο θεος ηγειρεν {VAR2: [εν] } τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτον εμφανη γενεσθαι


BibleBrowser.com