τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεσπασθη απαντα εις τον ουρανον

And this was done +__ three times and all were drawn up again into heaven

τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεσπασθη απαντα εις τον ουρανον

τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεσπασθη απαντα εις τον ουρανον

τουτο δε εγενετο επι τρις και ανεσπασθη παλιν απαντα εις τον ουρανον

τουτο δε εγενετο επι τρις και ανεσπασθη παλιν απαντα εις τον ουρανον


BibleBrowser.com