ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρα

And he killed James the brother of John with the sword

ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρα

ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρα

ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρη

ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρη


BibleBrowser.com