και ως τεσσαρακονταετη χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερημω

And about the time of forty years suffered he their manners in the wilderness

και ως τεσσαρακονταετη χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερημω

και ως τεσσαρακονταετη χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερημω

και ως τεσσερακονταετη χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερημω

και ως τεσσερακονταετη χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερημω


BibleBrowser.com