και καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληρονομησεν αυτοις την γην αυτων

And when he had destroyed seven nations in the land of Chanaan he divided their land to them by lot

και καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληρονομησεν αυτοις την γην αυτων

και καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληροδοτησεν αυτοις την γην αυτων

και καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληρονομησεν την γην αυτων

{VAR2: και } καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληρονομησεν την γην αυτων


BibleBrowser.com