και ημεις υμας ευαγγελιζομεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην οτι ταυτην ο θεος εκπεπληρωκεν τοις τεκνοις αυτων ημιν αναστησας ιησουν

And we declare unto you glad tidings how that the promise which was made unto the fathers

και ημεις υμας ευαγγελιζομεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην οτι ταυτην ο θεος εκπεπληρωκεν τοις τεκνοις αυτων ημιν αναστησας ιησουν

και ημεις υμας ευαγγελιζομεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην

και ημεις υμας ευαγγελιζομεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην οτι ταυτην ο θεος εκπεπληρωκεν τοις τεκνοις ημων αναστησας ιησουν

και ημεις υμας ευαγγελιζομεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην


BibleBrowser.com