βλεπετε ουν μη επελθη εφ υμας το ειρημενον εν τοις προφηταις

Beware therefore lest that come upon you which is spoken of in the prophets

βλεπετε ουν μη επελθη εφ υμας το ειρημενον εν τοις προφηταις

βλεπετε ουν μη επελθη εφ υμας το ειρημενον εν τοις προφηταις

βλεπετε ουν μη επελθη το ειρημενον εν τοις προφηταις

βλεπετε ουν μη επελθη το ειρημενον εν τοις προφηταις


BibleBrowser.com