ειπεν μεγαλη τη φωνη αναστηθι επι τους ποδας σου ορθως και ηλλετο και περιεπατει

Said with a loud voice Stand upright on thy feet And he leaped and walked

ειπεν μεγαλη τη φωνη αναστηθι επι τους ποδας σου ορθως και ηλλετο και περιεπατει

ειπεν μεγαλη τη φωνη αναστηθι επι τους ποδας σου ορθος και ηλλετο και περιεπατει

ειπεν μεγαλη φωνη αναστηθι επι τους ποδας σου ορθος και ηλατο και περιεπατει

ειπεν μεγαλη φωνη αναστηθι επι τους ποδας σου ορθος και ηλατο και περιεπατει


BibleBrowser.com