και ταυτα λεγοντες μολις κατεπαυσαν τους οχλους του μη θυειν αυτοις

And with these sayings scarce restrained they the people that they had not done sacrifice unto them

και ταυτα λεγοντες μολις κατεπαυσαν τους οχλους του μη θυειν αυτοις

και ταυτα λεγοντες μολις κατεπαυσαν τους οχλους του μη θυειν αυτοις

και ταυτα λεγοντες μολις κατεπαυσαν τους οχλους του μη θυειν αυτοις

και ταυτα λεγοντες μολις κατεπαυσαν τους οχλους του μη θυειν αυτοις


BibleBrowser.com