και διελθοντες την πισιδιαν ηλθον εις παμφυλιαν

And after they had passed throughout Pisidia they came to Pamphylia

και διελθοντες την πισιδιαν ηλθον εις παμφυλιαν

και διελθοντες την πισιδιαν ηλθον εις παμφυλιαν

και διελθοντες την πισιδιαν ηλθον εις την παμφυλιαν

και διελθοντες την πισιδιαν ηλθον εις την παμφυλιαν


BibleBrowser.com