και λαλησαντες εν περγη τον λογον κατεβησαν εις ατταλειαν

And when they had preached the word in Perga they went down into Attalia

και λαλησαντες εν περγη τον λογον κατεβησαν εις ατταλειαν

και λαλησαντες εν περγη τον λογον κατεβησαν εις ατταλειαν

και λαλησαντες εις την περγην τον λογον κατεβησαν εις ατταλιαν

και λαλησαντες εν περγη τον λογον κατεβησαν εις ατταλειαν


BibleBrowser.com