διετριβον δε εκει χρονον ουκ ολιγον συν τοις μαθηταις

And there they abode long +__ time with the disciples

διετριβον δε εκει χρονον ουκ ολιγον συν τοις μαθηταις

διετριβον δε εκει χρονον ουκ ολιγον συν τοις μαθηταις

διετριβον δε χρονον ουκ ολιγον συν τοις μαθηταις

διετριβον δε χρονον ουκ ολιγον συν τοις μαθηταις


BibleBrowser.com