κακει ησαν ευαγγελιζομενοι

And there they preached the gospel +__

κακει ησαν ευαγγελιζομενοι

κακει ησαν ευαγγελιζομενοι

κακει ευαγγελιζομενοι ησαν

κακει ευαγγελιζομενοι ησαν


BibleBrowser.com