γνωστα απ αιωνος εστιν τω θεω παντα τα εργα αυτου

Known unto God are all his works from the beginning of the world

γνωστα απ αιωνος εστιν τω θεω παντα τα εργα αυτου

γνωστα απ αιωνος εστιν τω θεω παντα τα εργα αυτου

γνωστα απ αιωνος

γνωστα απ αιωνος


BibleBrowser.com