διηρχετο δε την συριαν και κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας

And he went through Syria and Cilicia confirming the churches

διηρχετο δε την συριαν και κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας

διηρχετο δε την συριαν και κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας

διηρχετο δε την συριαν και κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας

διηρχετο δε την συριαν και [την] κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας


BibleBrowser.com