οι δε ειπον πιστευσον επι τον κυριον ιησουν χριστον και σωθηση συ και ο οικος σου

And they said Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house

οι δε ειπον πιστευσον επι τον κυριον ιησουν χριστον και σωθηση συ και ο οικος σου

οι δε ειπον πιστευσον επι τον κυριον ιησουν χριστον και σωθηση συ και ο οικος σου

οι δε ειπαν πιστευσον επι τον κυριον ιησουν και σωθηση συ και ο οικος σου

οι δε ειπαν πιστευσον επι τον κυριον ιησουν και σωθηση συ και ο οικος σου


BibleBrowser.com