εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα

And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things

εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα

εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα

εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα

εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα


BibleBrowser.com