και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους

And when they had taken security of Jason and of the other they let them go

και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους

και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους

και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους

και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους


BibleBrowser.com