μετα δε ταυτα χωρισθεις ο παυλος εκ των αθηνων ηλθεν εις κορινθον

After these things Paul departed from Athens and came to Corinth

μετα δε ταυτα χωρισθεις ο παυλος εκ των αθηνων ηλθεν εις κορινθον

μετα δε ταυτα χωρισθεις ο παυλος εκ των αθηνων ηλθεν εις κορινθον

μετα ταυτα χωρισθεις εκ των αθηνων ηλθεν εις κορινθον

μετα ταυτα χωρισθεις εκ των αθηνων ηλθεν εις κορινθον


BibleBrowser.com