ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα χρονον μειναι παρ αυτοις ουκ επενευσεν

When they desired him to tarry longer +__ time with them he consented not

ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα χρονον μειναι παρ αυτοις ουκ επενευσεν

ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα χρονον μειναι παρ αυτοις ουκ επενευσεν

ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα χρονον μειναι ουκ επενευσεν

ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα χρονον μειναι ουκ επενευσεν


BibleBrowser.com