δυναμεις τε ου τας τυχουσας εποιει ο θεος δια των χειρων παυλου

And God wrought special +__ miracles by the hands of Paul

δυναμεις τε ου τας τυχουσας εποιει ο θεος δια των χειρων παυλου

δυναμεις τε ου τας τυχουσας εποιει ο θεος δια των χειρων παυλου

δυναμεις τε ου τας τυχουσας ο θεος εποιει δια των χειρων παυλου

δυναμεις τε ου τας τυχουσας ο θεος εποιει δια των χειρων παυλου


BibleBrowser.com