ησαν δε τινες υιοι σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα οι τουτο ποιουντες

And there were seven sons of one Sceva +__ a Jew and chief of the priests which did so

ησαν δε τινες υιοι σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα οι τουτο ποιουντες

ησαν δε τινες υιοι σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα οι τουτο ποιουντες

ησαν δε τινες σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα υιοι τουτο ποιουντες

ησαν δε τινος σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα υιοι τουτο ποιουντες


BibleBrowser.com