του δε παυλου βουλομενου εισελθειν εις τον δημον ουκ ειων αυτον οι μαθηται

And when Paul would have entered in unto the people the disciples suffered him not

του δε παυλου βουλομενου εισελθειν εις τον δημον ουκ ειων αυτον οι μαθηται

του δε παυλου βουλομενου εισελθειν εις τον δημον ουκ ειων αυτον οι μαθηται

παυλου δε βουλομενου εισελθειν εις τον δημον ουκ ειων αυτον οι μαθηται

παυλου δε βουλομενου εισελθειν εις τον δημον ουκ ειων αυτον οι μαθηται


BibleBrowser.com