ει δε τι περι ετερων επιζητειτε εν τη εννομω εκκλησια επιλυθησεται

But if ye enquire any thing concerning other matters it shall be determined in a lawful assembly

ει δε τι περι ετερων επιζητειτε εν τη εννομω εκκλησια επιλυθησεται

ει δε τι περι ετερων επιζητειτε εν τη εννομω εκκλησια επιλυθησεται

ει δε τι περι ετερων επιζητειτε εν τη εννομω εκκλησια επιλυθησεται

ει δε τι περαιτερω επιζητειτε εν τη εννομω εκκλησια επιλυθησεται


BibleBrowser.com